Bild
Hizmetimiz / Egitimler/Çalistaylar
İleri Eğitim Olanağı

Birçok farklı meslek alanlarında çalışan insanlar aile içi şiddete, sosyal çevrelerinde şiddete ve Stalking’e maruz kalmaktadır. İlgi duyan herkese konuya duyarlılığı arttırmak ve uygulanabilecek olanaklarda destek vermeyi hedefleyen eğitimler ve çalıştaylar sunmaktayız. Sunduğumuz ileri eğitim olanakları pratik yardımlar, aile içi şiddete ve Stalking’e dair arka plan sebeplerini ortaya çıkarabilir ve bu sayede etkili bir faaliyette bulunma olanağı doğar. Güncel olarak şu olanaklar mevcuttur:
  • Polis temel eğitimi esnasında “Özel hayatta şiddet” isimli seminer
  • Salzburg Eyalet Klinikleri ile işbirliği yapılarak uygulanan “Aile içi şiddete karşı faaliyet” isimli eğitim konsepti
  • Gençlik Hizmetler Dairesi (Jugendwohlfahrt) ve diğer sosyal kurumların çalışanları ile birlikte gerçekleştirilen çalıştaylar.
  • Sosyal Çalışmalar Yüksek Okulu, Caritas Okulu, Salzburg Yönetim Akademisi gibi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri
  • Okullarda yapılan çalıştaylar

uygulanan ileri eğitimler

Eğer bir eğitim için ilgi duyuyorsanız, lütfen sekreterliğimize başvurun. İleri eğitimin kapsamı ve ağırlıklı konuları sizinle kişiye özel olarak belirlenebilir.
 

Bild