Bild
Sigurnosne mjere / Savjeti za članove obitelji
Što možete učiniti
...ako znate ili sumnjate da je Vama bliska osoba izložena nasilju?
 • Pažljivo je slušajte! Razgovarajte o svojim slutnjama i zapažanjima! No, učinite to samo ako ste s tom osobom sami.
 • Dajte dotičnoj osobi do znanja da je razumijete i poštujete, bez obzira kako reagirala i što odlučila.
 • Stalno nudite pomoć i utočište.
 • Pitajte kakvu pomoć treba ili želi.
 • Žrtvi nasilja dajte adrese centara za zaštitu od nasilja i ženskih kuća i ponudite pomoć kod ostvarivanja kontakta.
 • Ne planirajte niti poduzimajte išta bez suglasnosti osobe koja je izložena nasilju.
 • Nazovite policiju ako u susjedstvu dođe do nasilja. Policija je školovana i može poduzeti primjerene mjere.
 • Ne dovodite se u opasnost ako primijetite nasilni napad.
 • Budite spremni svjedočiti.
 • Obavijestite policiju ili socijalnu službu za mlade ako su žrtve nasilja djeca.
 • Razgovarajte s nama o mogućim koracima i pravnim mjerama zaštite.
   
Bild